OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA


Dragi gosti, sukladno propisima o ugostiteljskoj djelatnosti i zaštiti potrošača, obavještavamo Vas da pisani prigovor na kvalitetu pružene usluge možete podnijeti na jedan od sljedećih načina:


- poštom na adresu sjedišta Društva: M.V.Group d.o.o, Brajde 3, 52465 Tar, Hrvatska

- putem e-mail adrese: info@camp4you.hr


Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je isti zaprimljen.